Traditional dancers

ประเทศไทย

Toll เสนอกลุ่มงานบริการที่ครอบคลุมทั้งการส่งแบบเร่งด่วน (Express delivery) บริการขนส่งสินค้า(Freight) และบริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics)ให้แก่ลูกค้าซึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

ด้วยเครือ ข่ายครบวงจรในประเทศไทยและกองรถขนส่งซึ่งเป็นของเราเอง เราเสนอการจัดส่งแบบเร่งด่วนที่พร้อมให้บริการในทันทีและเชื่อถือได้ภายใน ประเทศไทย และเรายังมีบริการการกระจายสินค้าและการบริหารจัดการสินค้าในประเทศ และบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอีกด้วย

นอกเหนือจากการมีโกดัง สินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิได้แบบดั้งเดิม พร้อมบริการเสริมอื่น ๆ ที่จะเพิ่มมูลค่าให้สินค้า เรายังมีบริการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด (end-to-end supply chain) ให้แก่ลูกค้าซึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอีกด้วย

ส่วน บริการปิโตรเลียมนอกชายฝั่งของเรา ตั้งอยู่ที่อำเภอสัตหีบ เป็นศูนย์รวมน้ำมันและแก๊สแบบครบวงจร เปิดดำเนินการ 24 ชั่วโมงตลอด 7 วัน เพื่อให้บริการพิเศษ อุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ ทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพพร้อมทักษะสูงและมากด้วยประสบการณ์ของเรา จะให้ความช่วยเหลือในการสำรวจน้ำมันและแก๊สนอกชายฝั่ง ตลอดจนกิจกรรมด้านการพัฒนาและผลิตทั่วทั้งภูมิภาค นอกจากนี้เรายังมีบริการด้านโลจิสติกส์ทางทะเลให้แก่ลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจ อยู่ในประเทศไทย รวมทั้งให้การแก้ไขปัญหาในการขนถ่ายสินค้าในปริมาณมากและการขนส่งวัตถุดิบ และการจ้างเหมาเรือเดินทะเล

ขอบเขตการให้บริการของเราในประเทศไทย

ทีม Global Express ของเราประจำอยู่ที่กรุงเทพฯ ให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศไทยในการรับ-ส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ทีม ของเราที่ประจำอยู่ในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนโดยเครือข่ายแบบครบวงจรใน การจัดส่งแบบเร่งด่วนทั่วโลก ทำให้ครอบคลุมการบริการลูกค้าในพื้นที่และเข้าถึงกว่า 220 ประเทศและเขตแดนต่าง ๆ ทั่วโลก

เราเสนอบริการที่ใช้ระยะเวลาในการขน ส่งรวดเร็ว การติดตามสถานะการขนส่งออนไลน์ และหลักฐานการขนส่ง (proof of delivery)สำหรับเอกสารและพัสดุด่วนของลูกค้า บริการจัดส่งระหว่างประเทศของเราได้รับการสนับสนุนจากความเชี่ยวชาญทั้งด้าน นำเข้าและส่งออก และบริการดำเนินพิธีการศุลกากร

ทีมตัวแทนจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศของเราที่กรุงเทพ ฯ นำเสนอบริการขนส่งสินค้าแบบครบวงจรสำหรับลูกค้าที่มีกิจการอยู่ในประเทศไทย

จาก สินค้าขนาดใหญ่ในปริมาณมาก ไปจนถึงพัสดุเพียงหนึ่งชิ้น จากสินค้าที่เน่าเสียง่ายไปจนถึงสินค้าที่แตกง่าย สินค้าขนาดใหญ่และหนัก และสินค้าอันตราย เรามีความสามารถและประสบการณ์ทางด้านโลจิสติกส์ในการขนถ่ายเกือบทุกประเภท ของสินค้า ความสามารถของกองรถและโครงสร้างพื้นฐานของเรา ทำให้เราสามารถเสนอทางเลือกในการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบที่ยืดหยุ่นและปรับ เปลี่ยนได้

บริการของเราได้แก่

 • การขนส่งสินค้าทางอากาศ
 • การขนส่งสินค้าทางเรือ
 • การขนส่งร่วมทางอากาศและทางเรือ
 • การดำเนินพิธีการศุลกากรและเป็นตัวแทนออกของให้กับผู้ส่งและผู้รับสินค้า
 • การกระจายสินค้าภายในประเทศ โดยผ่านเครือข่ายทั่วประเทศ ครอบคลุมจุดรับ-ส่งสินค้ากว่า 5,000 จุดในประเทศไทย
 • บริการการกระจายสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า

ทีม ตัวแทนจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศของเราที่ประจำอยู่ในประเทศไทยได้รับการ สนับสนุนจากทรัพยากรของ Toll ที่มีอยู่ทั่วโลก เรามีทั้งประสบการณ์ โครงสร้างพื้นฐาน กองรถและเครือข่ายทั่วโลก ในการขนย้ายสินค้าของท่าน

ดังนั้นไม่ว่าท่านจะต้องการขนย้ายสิ่งใดหรือขนย้ายไปที่ใด ให้เราดูแลงานด้านโลจิสติกส์ของสินค้าให้ท่าน

Toll เป็นผู้นำในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย เอเชีย เราดำเนินงานโดยใช้เครือข่ายที่กว้างขวางทั่วทั้งภูมิภาค เพื่อการจัดส่งโดยไร้รอยต่อและการแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ราบรื่น จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด ทั้งในประเทศ ในภูมิภาค ไปจนถึงระดับโลก

บริการด้านโลจิสติกส์ของ Toll ในประเทศไทย ได้แก่

 • การแก้ไขปัญหาห่วงโซ่อุปทาน
 • การบริหารจัดการโกดังสินค้าและรายการบัญชีสินค้าคงคลัง
 • การบริหารจัดการหลักประกัน
 • การกระจายสินค้าทั่วประเทศ
 • การกระจายสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า ซึ่งได้แก่
  • การติดฉลาก
  • การบรรจุหีบห่อใหม่
  • การเก็บรักษา
  • การบรรจุหีบห่อ
 • บริการด้านโลจิสติกส์จากนอกชายฝั่งพิเศษในการสนับสนุนส่วนน้ำมันและแก๊ส
 • บริการด้านโลจิสติกส์ทางทะเล ได้แก่ การจัดการและขนส่งถ่ายสินค้าในปริมาณมาก และการจ้างเหมาเรือเดินทะเล

ที่ Toll  เรายังคงพัฒนาและขยายพื้นที่ให้บริการและขีดความสามารถไปทั่วโลกเพื่อตอบ สนองต่อความต้องการของลูกค้า ลองเข้ามาคุยกับเราว่า เราจะสามารถช่วยงานของท่านด้วยบริการขนส่งและบริการด้านโลจิสติกส์ในประเทศ ไทยได้อย่างไร

Contact Us

Toll Global Express Thailand

T+66 2 278 2900

F+66 2 278 2600

E A
60 Soi Aree 5 North, Phaholyothin Toad
Samsennai, Phayathai
Bangkok   10400
Thailand

Toll Global Forwarding Thailand

T+66 2 653 0590

E A
Thailand

Toll Global Logistics Thailand

T+66 2769 8900

F+66 2 312 8436

E A
49/1 Moo 1 Bangna-Trad Highway Km21
Bangsaothong District
Samutprakarn   10540
Thailand

Automotive Thailand

T+66 2769 8900

E A
49/1 Moo 1 Bangna-Trad Highway Km 21, Bangsaothong
District Samutprakarn   10540
Thailand